Бульдозер SD8N

  • Elevated-driving Bulldozer SD8N

    Өндөр жолоодлоготой бульдозер SD8N

    SD8N бульдозер бол өндөр дугуйтай, гидравлик шууд хөтөч, хагас хатуу дүүжлүүр, гидравлик удирдлагатай зам хэлбэрийн дозер юм. Гидравлик-механик төрлийн момент хувиргагч, гариг, цахилгаан шилжүүлэг, нэг хөшүүргийн удирдлагын дамжуулалтаар тоноглогдсон.