Бульдозер SD9N

  • Elevated-driving Bulldozer SD9N

    Өндөр жолоодлоготой бульдозер SD9N

    SD9N бульдозер бол өндөр хурдны хүрд, гидравлик шууд хөтөч, хагас хатуу дүүжлүүр, гидравлик удирдлагатай зам хэлбэрийн дозер юм. Гидравлик-механик төрлийн момент хувиргагч, гариг, цахилгаан шилжүүлэг, нэг хөшүүргийн удирдлагын дамжуулалтаар тоноглогдсон.